Stelle van self-vernietiging

Vind in hierdie kategorie alle speletjies Defouland van self-vernietiging. 'N Stel van self-vernietiging is' n video-speletjie waar die speler besluit om die dood van die karakter wat hy beheer. Foto's, musiek, mure, bomme, alkohol ... al beteken is goed om dood te maak (die tyd!). Delusions goed;)

Racing Games-Vervolg
Gekoppel kategorie

Spelletjies Carnage
Gekoppel kategorie

Monster Spele
Gekoppel kategorie

Afrikaans