Milwr gemau

Mae'r categori hwn yn cynnwys pob gêm o Defouland milwr. Mae'r gemau milwr yn cael eu gemau sy'n dwyn ynghyd yr holl unedau milwrol sy'n cynnal eu cenadaethau ar droed. Dod o hyd i'r gwŷr traed, awyrfilwyr, mewn grwpiau neu ei ben ei hun, treiddio yn ardal y gwrthdaro a chael gwared ar yr holl filwyr o'r gwersyll gwrthwynebu. Crawl milwyr!

Gemau Tanc
Yn gysylltiedig categori hwn

Gemau Milwrol
Yn gysylltiedig categori hwn

Deg Gemau Rhyfel
Yn gysylltiedig categori hwn

Gemau Hofrennydd
Yn gysylltiedig categori hwn

Robot gemau
Yn gysylltiedig categori hwn

Cymraeg