Γιατρός Αγώνων

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα παιχνίδια Defouland υγείας. Τα παιχνίδια καλύπτουν όλες τις σχετικές με την υγεία παιχνίδια για τη ζωή, τη βιολογία, την περίθαλψη και πρώτες βοήθειες. Μπορείτε να βρείτε ένα παιχνίδι που έχει τις ρίζες της δημιουργίας της ζωής κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών της εγκυμοσύνης για τις πρώτες βοήθειες σε ένα άτομο που κινδυνεύει.

Gore παιχνίδια
Συνδέεται με την κατηγορία

Survival Horror
Συνδέεται με την κατηγορία

Ελληνικά