Πέμ Shooter

Είστε εδώ: Αρχική σελίδα Shoot Them Up Πέμ Shooter

Καταστρέψτε όλα τα εχθρικά πλοία που προσπαθούν να σας αποβάλει. Χρησιμοποιήστε Q για να πυροβολήσει, S για να σας προστατεύσουν, το πλήκτρο διαστήματος για να πάει πιο γρήγορα και τα βέλη για να κινήσετε.
79% αρέσει αυτό το παιχνίδι
Ελληνικά