بازی آرچر

در این مجموعه تمام Defouland بازی کماندار. این بازی را پوشش تمام بازی های بومن که در آن بازیکن کماندار در انگلستان است. مسلح با تیر و کمان و کماندار، یک عنصر کلیدی از ارتش است. نوشته شده در پس زمینه، تیراندازی خود را از بین بردن دشمن واحد و تسهیل حمله به واحدهای دیگر. موفق باشید!

عکس بازی ها
مرتبط رده است

فارسی