بازی 2 احتیاط شدید

شما اینجا هستید: صفحه اصلی بازی دوج بازی 2 احتیاط شدید

به عنوان اولین قدم ، این قسمت دوم شما همواره به توجه بسیار و صبر هر سطح برای غلبه بر بپرسید. با استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.
81% عاشق این بازی
فارسی