ساقه آنها را در فلش

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساقه آنها را ساقه آنها را در فلش

ساقه آنها را تا بازی ساده است. شکل های هندسی از بالا سقوط و شما باید از بین ببرد تا آنجا که ممکن sasns شما لمس کند.

لمس می کند.
Souris.
: حرکت و شلیک کنید.
90% عاشق این بازی
فارسی