یک دختر جوان مبارزه با مهاجمان

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساقه آنها را یک دختر جوان مبارزه با مهاجمان

حذف تمام هیولاها کمی که بی ثبات کردن آرامش خود را از محیط زیست. استفادهکلیدهای.و به حرکت می کند.نوار فضا.به ساقه.
75% عاشق این بازی
فارسی