بازی توپخانه

شما اینجا هستید: صفحه اصلی بازی سرباز بازی توپخانه

پس از تکمیل آموزش سرباز کهنه کار ، شما را در ماموریت های خود را برای ملت است. استفاده از QZDS به حرکت کند ، در سمت چپ کلیک کنید و موس را به ساقه ، 1-5 کلید های تغییر سلاح و Shift را اجرا کنند.
74% عاشق این بازی
فارسی