تست سرعت انگشت نینجا

شما اینجا هستید: صفحه اصلی سرعت بازی ها تست سرعت انگشت نینجا

اگر شما به مدیریت کامل 21 بازی های کوچک از مهارت در اینجا ، شما می توانید از جهان که انگشت خود را سریع تر است از یک گربه ، سریع تر از یک پلنگ به ، انگشت خود را یک انگشت نینجا است.

کلید : :.
چپ ماوس کلیک کنید.
: لمسی ، کلیک کنید ، هدف ، حرکت...
80% عاشق این بازی
فارسی