بازی های سیارک

در این رده بازی سیارکها Defouland. بازی ها بازی سیارک ها اپرای فضایی که دیدم چند روز اول با کنسول ها در دهه 80 است. گیم پلی ساده است، بازیکن کنترل یک کشتی در فضا و از بین می برد همه اشکال که آن را احاطه کرده است. سفر در زمان خوب ^ ^

فضایی اپرا
مرتبط رده است

ساقه آنها را
مرتبط رده است

شوت بازی
مرتبط رده است

فارسی