بازی موسیقی

این رده شامل تمام بازی های Defouland موسیقی است. بازی ها موسیقی بازی که در آن موسیقی است نقش مهمی در گیم پلی. دستگاه پخش متناسب با سرعت به عنوان موسیقی نیازمند است. بعضی از آنها بسیار ریتمیک و نیاز به مهارت فوق العاده ای و دیگران هستند و ساکت تر و به شما اجازه استراحت 5 دقیقه... که نادر در Defouland ؛)

بازی ها
مرتبط رده است

مهارت
مرتبط رده است

بازی های رفلکس
مرتبط رده است

بازی دوج
مرتبط رده است

سرعت بازی ها
مرتبط رده است

فارسی