بازی هلیکوپتر

مشاهده در این گروه تمام بازی های Defouland هلیکوپتر. این بازی شامل تمام بازی هلیکوپتر که در آن بازیکن کنترل یک هلیکوپتر ارتش. مجهز به مسلسل و موشک ، هدف این است که به خنثی کردن نقاط استراتژیک از پایگاه دشمن و گاهی اوقات برای بازیابی سرباز از دست داد. یک پرواز خوب!

بازی تانک
مرتبط رده است

بازی سرباز
مرتبط رده است

پرواز بازی جنگ
مرتبط رده است

بازی نظامی
مرتبط رده است

بازی های ربات
مرتبط رده است

فارسی