بازی اژدها

شما اینجا هستید: صفحه اصلی دانلود بازی بازی اژدها

در اینجا یک بازی آتش اژدها در شوت 'دریافت تا سبک. هدف این است که راهنمای اژدها زندگی را به قلعه. با این حال ، انگلستان فرستاده شده و تمام نیروهای خود را به کشتی های جنگی را به شما خنثی... از عکس خود را نشان دهد و آنها چگونه شما را با آتش بازی :)

کلید : :.
سمت چپ کلیک کنید.
: : هدف و پرتاب fireballs.
CTRL.: بلوک محل اژدها.
75% عاشق این بازی
فارسی