بازی های FPS

این رده شامل تمام بازی های FPS Défouland. یک بازی FPS بازی تیرانداز اول شخص است که می تواند به معنای واقعی کلمه را به عنوان "اول شخص تیرانداز ،" به این معنی که مظهر قهرمان بازی را از طریق چشمان او ترجمه شده است. ما سلاح و منظره یاب. این نوع از بازی به ما ارائه می دهیم تمام جهان قابل تصور با هیولا قاتلان ، مردان مسلح در مخازن ، سربازان و بسیاری دیگر! قتل عام خوب :)

بازی شکار
مرتبط رده است

بازی تک تیرانداز
مرتبط رده است

فارسی