Xogos de asteroides

Buscar nesta categoría todos os xogos de Asteroides Defouland. Os xogos son os primeiros xogos de ópera espacial Asteroids que viu os primeiros días con consolas nos anos 80 ". A jogabilidade é simple, o xogador controla unha nave no espazo e destrúe todas as formas que o rodean. Viaxe no tempo bo ^ ^

Space Opera
Vinculado categoría

Tire-los
Vinculado categoría

Tire
Vinculado categoría

Galego