Conxuntos de claves

Esta categoría inclúe todos os xogos do teclado Defouland. Xogos de teclado son xogos onde utiliza as teclas de letras no teclado. Perfecto para aprender a localización das letras! boas por suposto!

Galego