Konpetans

Jwenn nan kategori sa a tout jwèt Defouland adrès ou. Jwèt nan konpetans gen ladan yo jwèt videyo ki kote jwè a peye atansyon patikilye a kou a li dwe reyalize. Kontrèman ak jwèt reflect, jwè a isit la benefisye ki sòti nan yon anviwonman ki estab ki pèmèt li pou avanse pou pi bò chemen an serenite ... kèlkeswa sa ... ;)

Jwèt reflèks
Lye kategori

Jwèt Esquive
Lye kategori

Arcade
Lye kategori

Jwèt pou Rapidité
Lye kategori

Jwèt Mizik
Lye kategori

Kreyòl ayisyen