Jwèt doktè

Kategori sa a gen ladan tout jwèt Defouland sante. Jwèt yo kouvri tout sante jwèt ki gen rapò ak lavi, byoloji swen, ak premye swen. Ou ka jwenn yon jwèt ki traces kreyasyon ki bay lavi a pandan nèf mwa yo nan gwosès premye èd ak yon moun an danje.

Jwèt Gore
Lye kategori

Survival Horror
Lye kategori

Kreyòl ayisyen