Archer խաղ

Դուք այստեղ եք Home: Խաղեր աղեղնաձիգ Archer խաղ

Դուք խաղալ որպես աղեղնաձիգ, եւ դուք պետք է վերացնել բոլոր Դեմոններ, նախքան նրանք թռչել հեռու եւ անհետանում.

Controls.
Mouse: Նպատակն ու կրակում են.
100% սիրում այս խաղը
Հայերեն