Robin Hood խաղ

Դուք այստեղ եք Home: Խաղեր աղեղնաձիգ Robin Hood խաղ

Օգնություն Robin Hood փրկել իր անմեղ գյուղացիների դեմ կախվել.
Օգտագործեք ձեր ծիածանը կտրել լարը, պետք է արագ եւ ճշգրիտ, այլապես նրանք կարող են մեռնել.

Controls.
Mouse: Նպատակն ու կրակում են.
83% սիրում այս խաղը
Հայերեն