Knight է հաղթանակ:

Դուք այստեղ եք Home: Բրիչ կտրել եւ կտրատել խաղեր Knight է հաղթանակ:

Պատրաստվել պատերազմի. Այդ վտանգը մոտ է, եւ ճակատագիրը որոշել եք խնայել ձեր ժողովրդին. Օգտագործել arrow բանալիները տեղափոխել, Q եւ S տալ արագ սուրը, օգտագործում է կախարդական D եւ A, Z, E օգտագործել potions.
76% սիրում այս խաղը
Հայերեն