Set Առաջին օգնություն:

Դուք այստեղ եք Home: Խաղեր բժշկի: Set Առաջին օգնություն:

Վերաբերվում պես վերքերը վիրավորների առաջ են մահանալ: Օգտագործեք մկնիկը տեղափոխել խնամքի օբյեկտ.
64% սիրում այս խաղը
Հայերեն