Set 2 - Առաջին օգնություն

Դուք այստեղ եք Home: Խաղեր բժշկի: Set 2 - Առաջին օգնություն

Վերաբերվում պես վերքերը վիրավորների առաջ են մահանալ: Օգտագործեք մկնիկը տեղափոխել խնամքի օբյեկտ.
73% սիրում այս խաղը
Հայերեն