Play հարվածային գործիքներ:

Դուք այստեղ եք Home: Երաժշտություն Խաղեր Play հարվածային գործիքներ:

Մի քիչ երաժշտություն. Սկիզբ շեփորի նշում է գործիքների, նախքան նրանք ձեզ համար. Օգտագործել arrow բանալիները տեղափոխել եւ spacebar սկսել նշում.
57% սիրում այս խաղը
Հայերեն