Kill բոլոր Zombies 2

Դուք այստեղ եք Home: Չորացած արյուն պոզահարել Խաղեր Kill բոլոր Zombies 2

Stuck մի քարանձավի, դուք պետք է գոյատեւում կողմից վերացնելով բոլոր zombies առաջ դեպի Ձեզ վարակել ձեզ. Օգտագործել Q, Z, S, D տեղափոխվելու մկնիկը նպատակն ու ձախ սեղմեք կրակել.
82% սիրում այս խաղը
Հայերեն