Down բոլոր զինված տղամարդիկ են

Դուք այստեղ եք Home: Կրակոցներ Խաղեր Down բոլոր զինված տղամարդիկ են

Մի խաղ, որը չի չարախոսել է կատեգորիայում. Դուք այստեղ են կրակում, եւ կրակել մարդկանց, ովքեր ուզում են ձեզ մաշկի. Այսպիսով, դուք թողնում նրանց վրա, երկար եք քայլել. ՕգտագործումQSZD.եւ շարժվել:սեղմեք ձախ.մկնիկը նպատակն ու կրակում են:
73% սիրում այս խաղը
Հայերեն