Breakout հետ հրեշ է դժոխք

Դուք այստեղ եք Home: Casse-Briques Breakout հետ հրեշ է դժոխք

Բնակիչները դժոխքի նույնպես ունեն իրավունք ունենալու զվարճալի. Սա հատկապես մի երկրպագու Breakout խաղեր. Օգտագործեք X տալ ավելի շատ ուժ է գնդակը եւ arrow բանալիները տեղափոխել հրեշ.
54% սիրում այս խաղը
Հայերեն