Breakout Online

Դուք այստեղ եք Home: Casse-Briques Breakout Online

Այս խաղը Breakout պահանջում որոշ gameplay. Ուղարկել գնդակը մի կողմում պատուհանը, դուք պետք է ձեռք թափ հետընթաց բար ընկրկել է առաջին տեղը եւ tapping գնդակը մի երկրորդ. Օգտագործումմուկ:տեղափոխել բար.
0% սիրում այս խաղը
Հայերեն