Multiple Breakout

Դուք այստեղ եք Home: Casse-Briques Multiple Breakout

Վայելեք այս աղյուս-busting խաղը ֆլեշ, որն առաջարկում է տարբեր Gaming միջավայրում. Աղյուսներ երբեմն թաքցնել բոնուսները, որ կարող եք ինքներդ Առբերման կողմից դիրքավորումը տակը. Լավ խաղ.

Բանալիներ.
Ստեղները կամ մուկ:
: To շարժվել.
Տիեզերական բար կամ ձախ համար.: Shoot.
82% սիրում այս խաղը
Հայերեն