Dodge խաղ

Դուք այստեղ եք Home: Խաղեր Dodge Dodge խաղ

Զգուշացեք ավալանշ եռանկյունի. Խուսափեք բոլոր triangles, որ աշնանը, երբ ջոկելը մինչեւ նույնքան կարմիր dot.

Բանալիներ.
Souris.
: To շարժվել.
66% սիրում այս խաղը
Հայերեն