FPS խաղը ուժով սանձազերծած

Դուք այստեղ եք Home: FPS խաղեր FPS խաղը ուժով սանձազերծած

Թերթիր միջոցով փողոցներում այս քաղաքի եւ վերացնել այն փոքր Toons հետ իշխանության մութ ուժերը: Օգտագործումսեղմեք ձախ.մկնիկը նպատակն ու կրակում են:
75% սիրում այս խաղը
Հայերեն