Kill փոքրիկ հրեշ

Դուք այստեղ եք Home: FPS խաղեր Kill փոքրիկ հրեշ

Փոքրիկ Տեսիլքներ մոտենում են, սպանել նրանց առաջ նրանք սպանել քեզ: Օգտագործումսեղմեք ձախ.մկնիկը նպատակն ու կրակում է.տարածք Բար.Վերբեռնել է.
76% սիրում այս խաղը
Հայերեն