Shoot

Դուք այստեղ եք Home: Shoot Խաղեր Shoot

Ահա մի գործողության խաղի Տիեզերական Օպերա ավանդույթը: Տեղափոխել Ձեր նավ օգտվելով arrow բանալիներն ու նպատակն է ձախ սեղմեք մկնիկի է.
88% սիրում այս խաղը
Հայերեն