Dodge, ու կրակում են:

Դուք այստեղ եք Home: Shoot Խաղեր Dodge, ու կրակում են:

Ահա հրաձիգ, որտեղ դուք պետք է խուսափել հարված օբյեկտների խորհել ձեր շուրջը. Նկարահանում է ավտոմատ, որը թույլ է տալիս Ձեզ մաքրել տարածքը, առանց շատ դժվարությամբ:

Բանալիներ.
Souris.
: To շարժվել.
75% սիրում այս խաղը
Հայերեն