Play պտուտահաստոց

Դուք այստեղ եք Home: Shoot Խաղեր Play պտուտահաստոց

Ոչնչացնել բոլոր անցանկալի օբյեկտների Մուտքագրեք Ձեր տարածք: Օգտագործեք ձախ սեղմեք եւ մկնիկը նպատակը, ու կրակում են:
62% սիրում այս խաղը
Հայերեն