Pulling է Tank

Դուք այստեղ եք Home: Shoot Խաղեր Pulling է Tank

Օգնությամբ ձեր գնդակը, ոչնչացնել բոլոր թշնամին ռոբոտներ. Օգտագործեք մկնիկը ուղեցույցը կրակոցի ու ձախ սեղմեք կրակել.
50% սիրում այս խաղը
Հայերեն