Shoot խաղ

Դուք այստեղ եք Home: Shoot Խաղեր Shoot խաղ

Shoot բոլոր գնդակներ, որոնք պտտել ձեր շուրջը. Օգտագործել arrow բանալիները տեղափոխել ու ձախ սեղմեք մկնիկը նպատակը, ու կրակում են:
78% սիրում այս խաղը
Հայերեն