Strafe շրջակա օբյեկտների

Դուք այստեղ եք Home: Shoot Խաղեր Strafe շրջակա օբյեկտների

Նպատակն ու կրակում են ինչ - որ բան, որ, ամենայն հավանականությամբ, ոչնչացնել ձեզ. Օգտագործեք ձախ սեղմեք եւ մկնիկը նպատակը, ու կրակում են:
50% սիրում այս խաղը
Հայերեն