Hack dan Slash permainan

Kategori ini termasuk semua Hack permainan dan Slash Defouland. Permainan adalah hack dan mengurangkan permainan video seperti "Pukul Mereka Semua" dengan watak-watak yang dilengkapi dengan pedang, pisau atau senjata lain. Secara harfiah, "Hack dan Slash" diterjemahkan kepada "Potong dan potong", pemain kawalan seorang wira yang dilengkapi biasanya dengan pedang dan mengurangkan semua lawan sehingga pelupusan. Daging yang baik!

Pukul Mereka Semua
Dikaitkan kategori

Bahasa Melayu