Uppsättningar av självförstörelse

Sök i denna kategori alla spel Defouland av självförstörelse. En uppsättning självförstörelse är ett spel där spelaren beslutar död karaktär han kontrollerar. Bilder, musik, väggar, bomber, alkohol ... alla medel är bra att döda (tiden!). Vanföreställningar bra;)

Racing Spel-Fortsättning
Länkad kategori

Spel av Carnage
Länkad kategori

Monster Games
Länkad kategori

Svenska