ஒரு விண்வெளி விமானம் பறக்கும்

You are here: முகப்பு அவற்றை படம் ஒரு விண்வெளி விமானம் பறக்கும்

புதிய முன்மாதிரி விமான விண்வெளி பயிற்சி அமைதியாக பைலட், நீங்கள் கொடூரமாக விமான தாக்குதல் கிடைக்கும். உங்கள் பயணம் முழுவதும் உங்கள் எதிரிகள் தவிர்த்திடுங்கள். நகர்த்த சுட்டியை பயன்படுத்தவும் மற்றும் படப்பிடிப்பு சொடுக்கு இடது.
69% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்