கத்தரி அயல் கப்பல்

You are here: முகப்பு அவற்றை படம் கத்தரி அயல் கப்பல்

பூமியின் கைப்பற்ற முயற்சி அனைத்து கிரக கீழே போடவும். நிலைகள் இடையே உங்கள் ஆயுதங்கள் மேம்படுத்தவும். நகர்த்த சுட்டியை பயன்படுத்தவும் மற்றும் படப்பிடிப்பு சொடுக்கு இடது.
85% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்