விண்வெளியில் தொந்தரவுகள் எதிராக உறுதியான

You are here: முகப்பு அவற்றை படம் விண்வெளியில் தொந்தரவுகள் எதிராக உறுதியான

இங்கே ஒரு விளையாட்டில் நீங்கள் எச்சில்வழிய என்று ஷூட் தெம் அப் இருக்கிறது! நீங்கள் எதிரிகளை ஒழித்து மற்றும் சாளரத்தின் வெளி சார்ந்த வளர்ச்சி கவனம் செலுத்த முடியும்? நகர மற்றும் spacebar படப்பிடிப்பு அம்புக்குறி விசைகளை பயன்படுத்தவும்.
66% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்