Cache-Cache என்பது நிஞ்ஜா

You are here: முகப்பு ஆர்கேட் Cache-Cache என்பது நிஞ்ஜா

மறை மற்றும் நிஞ்ஜா பெற நீங்கள் அருட்சகோதரிகளை ஒன்று இழுத்து என்று நிஞ்ஜா காண வேண்டும், அங்கு ஒரு ஆர்கேட் விளையாட்டு உள்ளன. முதலில் எளிதாக, நீங்கள் பந்து இழப்பர் அளவு 10 இலிருந்து உள்ளது ...

விசைகள்:.
கிளிக் இடது.
: நிஞ்ஜா தேர்வு செய்யவும்.

NB: விளையாட்டை தொடக்க.சரி என்பதை கிளிக் செய்யவும்., மற்றும் "வாசிக்க" தேர்ந்தெடுக்க.
58% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்