ஆர்ச்சர் விளையாட்டு

You are here: முகப்பு விளையாட்டுகள் ஆர்ச்சர் ஆர்ச்சர் விளையாட்டு

உங்கள் வில் மற்றும் அம்புகள் அனைத்து எதிரி தவிர்த்திடுங்கள். நோக்கம் சுட்டி இடது கிளிக் பயன்படுத்த, சுட்டு சக்தி அடக்க மற்றும் படப்பிடிப்பு.
87% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்