படையெடுப்புக்கு Orcs எதிர்கொள்ளவும்

You are here: முகப்பு விளையாட்டுகள் ஆர்ச்சர் படையெடுப்புக்கு Orcs எதிர்கொள்ளவும்

உங்கள் வில் மற்றும் அம்புகள் பயன்படுத்தி, உங்கள் இராச்சியம் மற்றும் கொலை மக்கள் நுழைய முயற்சிக்கும் அனைத்து Orcs நீக்க. (இடது கோட்டையின் பச்சை பகுதியில் கிளிக் செய்யவும்) நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு சுட்டி இடது கிளிக் பயன்படுத்தவும்.
85% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்