மிஷன் 4 சிறப்பு முகவர்

You are here: முகப்பு ஊடுருவல் விளையாட்டுகள் மிஷன் 4 சிறப்பு முகவர்

ஒரு புதிய பணியை நான் உன்னை நம்பி உள்ளது. எதிரி சொந்தமான பகுதியில் உங்களை போடவும் மற்றும் அனைத்து வீரர்கள் கொல்ல. நோக்கம் மற்றும் படப்பிடிப்பு சுட்டி இடது கிளிக் பயன்படுத்த, ஒரு மற்றும் மின் ஆயுதமாக மாற்ற, தட்டுப்பட்டை குதிக்க, நகர QSD.
72% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்