ஒரு கவண் படப்பிடிப்பில் விளையாட்டு

You are here: முகப்பு விளையாட்டுகள் சுட்டு ஒரு கவண் படப்பிடிப்பில் விளையாட்டு

கிங்ஸ் மற்றும் வீரர்களின் பேரழிவு நேரம் ஆயுதங்கள் சண்டை. கவண் என்ற counterweight வெளியீடு மற்றும் கல் வெளியீடு மீண்டும் ஊடக தட்டுப்பட்டை பயன்படுத்தவும்.
75% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்