கைதியை துவக்கவும்

You are here: முகப்பு விளையாட்டுகள் சுட்டு கைதியை துவக்கவும்

அவர் சிறையில் இருந்து தப்பிக்க முடியாது, அதனால் முடிந்தவரை கைதியை போல் இயக்கவும். நோக்கம் மற்றும் எறிய spacebar பயன்படுத்தவும்.
75% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
தமிழ்